Author Archives: maciek


Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 2 w Złotowie

Wykonamy przebudowę i rozbudowę przedszkola przy ul. 8-marca w Złotowie. W zakres rozbudowy wchodzą cztery oddziały z niezbędnym zapleczem, pozwalającym na samodzielne ich funkcjonowanie w oparciu zmodernizowane zaplecze kuchenne i socjalne  oraz powiększoną funkcję dydaktyczną o salę zabaw ruchowych i trzy gabinety.

Zdjęcie pobrane z konta FB: Złotów. Wielkopolskie Zdroje

Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 2 w Złotowie

A architect’s workspace with plans

Budowa Muzeum i Biblioteki gminnej w Płowcach

Powierzchnia zabudowy  599,02 m 2

Powierzchnia całkowita   599,02 m 2

Powierzchnia użytkowa   511,74 m 2

Kubatura budynku            ok. 3 138,90 m 3

 

Dla Gminy Radziejów wybudujemy muzeum i bibliotekę w Płowcach

Inwestycja polega na budowie w systemie zaprojektuj i wybuduj budynku muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego budowę dojść i dojazdów do przedmiotowego budynku, parkingu zewnętrznego i niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej.

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie

Pow. użytkowa: 565,31 m2

Pow. komunikacji: 132,74 m2

Kubatura obszaru opracowania: 2 505,052 m3

 

Nowoprojektowany budynek środowiskowego domu samopomocy składa się z zabudowy parterowej, niepodpiwniczonej o wysokości kondygnacji 3,4m do stropu właściwego.

W centrum obiektu znajdować się będzie atrium, z którego będzie można korzystać i zarazem edukować się na świeżym powietrzu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

  • Powierzchnia zabudowy      1336,60 m2
  • Powierzchnia całkowita      1931,75 m2 ,
  • Powierzchnia użytkowa       1230,60 m2 ,
  • Kubatura         14103,47 m3
  • Liczba kondygnacji nadziemnych   2;
  • Wysokość budynku      12,6 m.

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt budowlany na wykonanie hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, budową bieżni lekkoatletycznej 60 metrowej oraz do skoków w dal, przebudową kolidujących sieci, przyłączami i odwodnieniem terenu

Budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Pu ogółem –      1406,48 m 2

Pu parteru –     1112,58 m 2   ( w tym pow. łącznika 38,56 m 2 )

Pu parteru bez kl. schod.    1091,66 m 2

Pu I piętra       293,90 m 2

Pu I piętra bez kl. schodowych   283,34 m 2

Pu ogółem bez kl. schod.    1375,00 m 2

P zabudowy –       1261,27 m 2

Kubatura –       8524,78 m 3

Całkowita długość budynku –   56,44m

Całkowita szerokość budynku –   37,04m

Wysokość obiektu –     9,45m

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Rozpoczynamy budowę Sali sportowej w Pile

Wybudujemy salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś

Projektowany budynek w części dwukondygnacyjny, w części jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty  dachem  dwuspadowym, oraz dachem płaskim. Obiekt posiadać będzie jedno główne niezależne wejście, 2 wyjścia ewakuacyjne, wejścia do pomieszczeń technicznych , magazynowych.

Osiedle mieszkaniowe Avia w Bydgoszczy – aktualności z placu budowy