Budowa Miejskiej Hali Targowej część A wraz z infrastrukturą w Grudziądzu

Celem  inwestycji  jest  uporządkowanie  hurtowego  handlu  warzywno  –  owocowego  na  targowisku poprzez skupienie handlujących w projektowanej hali oraz uporządkowanie terenu.

Zakres  inwestycji  obejmuje  budowę  hali  targowej wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Kubatura, segment A:  11 885,5 m3

Powierzchnia użytkowa, segment A  2306,8 m2

Wysokość: 6,42 m – (do szczytu świetlika), 6,05 m  – do attyki

Długość: 75,60 / 79,08 m, szerokość 30,62 m