Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach

Budynek będzie posiadał podstawową funkcję hali sportowej z trybunami dla widzów z funkcjami dodatkowymi takimi jak: komunikacja, pomieszczenia szatniowo sanitarne, techniczne i pomocnicze.

Ma bryłę w postaci prostokątnych modułów o zróżnicowanej wysokości,  przykrytych dachami płaskimi.

Elewacje budynku zostaną wykończone tynkiem w kolorach jasno/ciemnobrązowych. Zastosowano przeszklenia – stolarka w kolorze białym.

Kubatura brutto: 15 957,13 m3

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy: 1 727,27 m2

Powierzchnia netto:  1 905,37 m2

Powierzchnia netto w podziale:

powierzchnia użytkowa   1 663,24 m2

powierzchnia usługowa   1 663,24 m2

powierzchnia ruchu     139,45 m2