torun.pl: Remont i przebudowę zieleńca „Ogród Muzyków” pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Aleją 500-lecia w Toruniu

Trwają remont i rozbudowa terenu zielonego zwanego Ogrodem Muzyków.

Ogród Muzyków to teren pomiędzy ulicami Chopina i Bydgoską oraz Aleją 500-lecia. Obecnie trwają tam prace remontowe, dzięki którym ten teren stanie się kolejną zieloną perełką na mapie Torunia.

Zakres prac obejmuje zarówno prace budowlane, jak i ogrodnicze. W pierwszej kolejności wykonywane są rozbiórka nawierzchni oraz roboty ziemne. Pojawi się nawierzchnia z kostki bazaltowej, płyt chodnikowych betonowych oraz schody terenowe z także płyt chodnikowych. Następnie ustawione zostaną elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, budki lęgowe i poidełka dla ptaków. Remontu doczeka się także pomnik Stanisława Moniuszki – zostanie oczyszczony i uzupełniony o brakujące elementy – żeliwne słowiki.

Prace ogrodnicze z kolei zakładają wycinkę drzew, krzewów, wykonanie trawnika, nasadzenie drzew, krzewów i traw ozdobnych. Cały skwer zyska też nowe oświetlenie.

Szczególną atrakcją, która powstanie w Ogrodzie Muzyków, będzie muzyczny plac zabaw, wyposażony w takie sprzęty, jak  m.in. Grand Marimba, Congas, Tembos, Tubullar Bells, Harmony, Babel Drums  itp.

Wykonawca całości prac – firma Hosta Group Sp. z o.o. z Grębocina – zajmie się także przekazaniem pozyskanego surowca z wycinki drzew do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz wywiezieniem odpadów z wycinki na wysypisko miejskie.

Zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu, prace potrwają do 21 listopada 2017 r.  tekst pobrany z: http://www.torun.pl/pl/ogrod-muzykow-pieknieje