Aktualności

Budowa Miejskiej Hali Targowej część A wraz z infrastrukturą w Grudziądzu

Celem  inwestycji  jest  uporządkowanie  hurtowego  handlu  warzywno  –  owocowego  na  targowisku poprzez skupienie handlujących w projektowanej hali oraz uporządkowanie terenu. Zakres  inwestycji  obejmuje  budowę  hali  targowej wraz z instalacjami wewnętrznymi. Kubatura, segment A:  11 885,5 m3 Powierzchnia użytkowa, segment A  2306,8 m2 Wysokość: 6,42 m – (do szczytu świetlika), 6,05 m  – do attyki Długość: […]

Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach

Budynek będzie posiadał podstawową funkcję hali sportowej z trybunami dla widzów z funkcjami dodatkowymi takimi jak: komunikacja, pomieszczenia szatniowo sanitarne, techniczne i pomocnicze. Ma bryłę w postaci prostokątnych modułów o zróżnicowanej wysokości,  przykrytych dachami płaskimi. Elewacje budynku zostaną wykończone tynkiem w kolorach jasno/ciemnobrązowych. Zastosowano przeszklenia – stolarka w kolorze białym. Kubatura brutto: 15 957,13 m3 […]

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (SP nr 4 w Bronicy)

Przedmiotem inwestycji jest Wykonanie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4) w Brodnicy, gmina Brodnica, dz. nr 1578/39; 1578/3; 1576/11; obręb 0001 Brodnica-Miasto; jedn.  ewid. 040201_1. Obiekt zaprojektowano jako bryłę zwartą w kształcie litery L.  Ściany budynku w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia zabudowy (projektowanej hali sportowej wraz z łącznikiem): 2.256,09 m […]

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze w Wąbrzeźnie

Budynek na planie prostokąta. Składa się z 4 kondygnacji. Będzie pełnił funkcję mieszkalną i usługową żłobka na parterze jako budynek wielorodzinny z usługą w parterze.  

Budowa hali sportowej i modernizacja szkoły podstawowej w Biskupcu

Hala sportowa wraz załącznikiem i dodatkowymi pomieszczeniami do zajęć dydaktycznych na terenie szkoły podstawowej.  Inwestycja położona w miejscowości Biskupiec przy ul. Grudziądzkiej 38 na działkach 450 i 541/1, gmina Biskupiec.  

Dobiegła końca budowa Sali w Strzałkowie
Hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie 6 marca 2023 została oficjalnie oddana do użytku uczniom
Hosta Group wykona dla Gminy Andrespol rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Bedoń Wieś

Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi o nowy dwukondygnacyjny budynek o tożsamej funkcji, który będzie połączony z  budynkiem  istniejącym  za  pomocą  łącznika  poprowadzonego  w  poziomie  pierwszego  piętra.  Zamierzenie obejmuje także projekt zagospodarowania terenu dla nowego obiektu. Celem inwestycji jest rozbudowa bazy oświatowej istniejącego budynku szkolnego.

Budowa sali gimnastycznej w Poznaniu

Rozpoczęliśmy prace przy budowie sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją towarzyszącą przy szkole w Poznaniu. Projektowany budynek sali gimnastycznej o geometrii prostokąta, przykryty w całości dachem o konstrukcji stalowej. W ramach budynku sali znajduje się zaplecze oraz łącznik z istniejącym budynkiem szkoły.

Toruń z nową salą sportową

Kolejna wybudowana przez nas infrastruktura wspiera rozwój fizyczny mieszkańców.

Sala sportowa oraz sale dydaktyczne w Ratyniu gotowe

Dzięki nowej hali sportowej w Ratyniu uczniowie mogą ćwiczyć w komfortowych warunkach. Więcej

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 2 w Złotowie

Wykonamy przebudowę i rozbudowę przedszkola przy ul. 8-marca w Złotowie. W zakres rozbudowy wchodzą cztery oddziały z niezbędnym zapleczem, pozwalającym na samodzielne ich funkcjonowanie w oparciu zmodernizowane zaplecze kuchenne i socjalne  oraz powiększoną funkcję dydaktyczną o salę zabaw ruchowych i trzy gabinety. Zdjęcie pobrane z konta FB: Złotów. Wielkopolskie Zdroje

Dla Gminy Radziejów wybudujemy muzeum i bibliotekę w Płowcach

Inwestycja polega na budowie w systemie zaprojektuj i wybuduj budynku muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego budowę dojść i dojazdów do przedmiotowego budynku, parkingu zewnętrznego i niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

telefon

tel. +48 56 623 19 32
fax. +48 56 475 48 28

mail

info@hostagroup.pl

lokalizacja

Hosta Group Sp z o.o.
87-122 Grębocin
ul. Kowalewska 20