Author Archives: maciek


INŻYNIER BUDOWY

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp.k. poszukuje pracownika na stanowisko: Inżynier budowy

Opis stanowiska:

 • kierowanie budową w oparciu o przepisy prawa budowlanego;
 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót  zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną;
 • organizowanie oraz koordynowanie budowy;
 • kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót;
 • analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy;
 • współpraca z Inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi;
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego: budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń będą dodatkowym atutem;
 • minimum 3-4-letniego doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji Kierownika budowy;
 • umiejętności kosztorysowania;
 • doskonałej umiejętności planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu;
 • samodzielności i dynamiki w działaniu;
 • dyspozycyjności;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • naszym pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie i niezbędne narzędzia pracy;
 • inwestujemy w ludzi, umożliwiając wszystkim pracownikom rozwój, a także wykorzystanie posiadanych kompetencji i doświadczeń;
 • pracę w dynamicznym zespole;
 • proponujemy wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) wraz z numerem referencyjnym umieszczonym w temacie wiadomości na adres:

Hosta Group Sp z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin
info@hostagroup.pl

CIEŚA, ZBROJARZ. Atrakcyjne stawki

Zatrudnimy cieśli, zbrojarzy.

Proponujemy atrakcyjne stawki godzinowe.

Więcej informacji od nr telefonu: 662 110 312

Sala sportowa oraz sale dydaktyczne w Ratyniu gotowe

Dzięki nowej hali sportowej w Ratyniu uczniowie mogą ćwiczyć w komfortowych warunkach. Więcej

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 2 w Złotowie

Wykonamy przebudowę i rozbudowę przedszkola przy ul. 8-marca w Złotowie. W zakres rozbudowy wchodzą cztery oddziały z niezbędnym zapleczem, pozwalającym na samodzielne ich funkcjonowanie w oparciu zmodernizowane zaplecze kuchenne i socjalne  oraz powiększoną funkcję dydaktyczną o salę zabaw ruchowych i trzy gabinety.

Zdjęcie pobrane z konta FB: Złotów. Wielkopolskie Zdroje

Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 2 w Złotowie

A architect’s workspace with plans

Budowa Muzeum i Biblioteki gminnej w Płowcach

Powierzchnia zabudowy  599,02 m 2

Powierzchnia całkowita   599,02 m 2

Powierzchnia użytkowa   511,74 m 2

Kubatura budynku            ok. 3 138,90 m 3

 

Dla Gminy Radziejów wybudujemy muzeum i bibliotekę w Płowcach

Inwestycja polega na budowie w systemie zaprojektuj i wybuduj budynku muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego budowę dojść i dojazdów do przedmiotowego budynku, parkingu zewnętrznego i niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej.

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie

Pow. użytkowa: 565,31 m2

Pow. komunikacji: 132,74 m2

Kubatura obszaru opracowania: 2 505,052 m3

 

Nowoprojektowany budynek środowiskowego domu samopomocy składa się z zabudowy parterowej, niepodpiwniczonej o wysokości kondygnacji 3,4m do stropu właściwego.

W centrum obiektu znajdować się będzie atrium, z którego będzie można korzystać i zarazem edukować się na świeżym powietrzu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

 • Powierzchnia zabudowy      1336,60 m2
 • Powierzchnia całkowita      1931,75 m2 ,
 • Powierzchnia użytkowa       1230,60 m2 ,
 • Kubatura         14103,47 m3
 • Liczba kondygnacji nadziemnych   2;
 • Wysokość budynku      12,6 m.

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt budowlany na wykonanie hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, budową bieżni lekkoatletycznej 60 metrowej oraz do skoków w dal, przebudową kolidujących sieci, przyłączami i odwodnieniem terenu

Budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Pu ogółem –      1406,48 m 2

Pu parteru –     1112,58 m 2   ( w tym pow. łącznika 38,56 m 2 )

Pu parteru bez kl. schod.    1091,66 m 2

Pu I piętra       293,90 m 2

Pu I piętra bez kl. schodowych   283,34 m 2

Pu ogółem bez kl. schod.    1375,00 m 2

P zabudowy –       1261,27 m 2

Kubatura –       8524,78 m 3

Całkowita długość budynku –   56,44m

Całkowita szerokość budynku –   37,04m

Wysokość obiektu –     9,45m