Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

  • Powierzchnia zabudowy      1336,60 m2
  • Powierzchnia całkowita      1931,75 m2 ,
  • Powierzchnia użytkowa       1230,60 m2 ,
  • Kubatura         14103,47 m3
  • Liczba kondygnacji nadziemnych   2;
  • Wysokość budynku      12,6 m.

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt budowlany na wykonanie hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, budową bieżni lekkoatletycznej 60 metrowej oraz do skoków w dal, przebudową kolidujących sieci, przyłączami i odwodnieniem terenu