Category Archives: Aktualnosci


Osiedle mieszkaniowe Avia w Bydgoszczy – aktualności z placu budowy

Zakończyliśmy Magazyn GS w Mogilnie

Zrealizowaliśmy projekt rozbudowy i przebudowy Magazynu Zbożowego w Mogilnie. 1 października 2021 nastąpiło uroczyste otwarcie tego obiektu. Ma to być miejsce gdzie będą odbywały się koncerty, wystawy, spotkania mieszkańców z niezależną kulturą. „To, że udało nam się uratować ten obiekt i przystosować go do pełnienia funkcji kulturalnej graniczy z cudem„ – skomentował na Facebooku Leszek Duszyński, burmistrz Mogilna.

 

Wybudujemy salę sportową w Strzałkowie

Sala powstanie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzałkowie, przy ul. Ostrowskiej i składać się będzie z dwóch części: sportowej z płytą do gry oraz zaplecza socjalno – technicznego.

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu

Podpisaliśmy umowę na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu.

Trzynastka się zmienia, etap II” w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Krasińskiego 45/47

 

torun.pl: Remont i przebudowę zieleńca „Ogród Muzyków” pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Aleją 500-lecia w Toruniu

Trwają remont i rozbudowa terenu zielonego zwanego Ogrodem Muzyków.

Ogród Muzyków to teren pomiędzy ulicami Chopina i Bydgoską oraz Aleją 500-lecia. Obecnie trwają tam prace remontowe, dzięki którym ten teren stanie się kolejną zieloną perełką na mapie Torunia.

Zakres prac obejmuje zarówno prace budowlane, jak i ogrodnicze. W pierwszej kolejności wykonywane są rozbiórka nawierzchni oraz roboty ziemne. Pojawi się nawierzchnia z kostki bazaltowej, płyt chodnikowych betonowych oraz schody terenowe z także płyt chodnikowych. Następnie ustawione zostaną elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, budki lęgowe i poidełka dla ptaków. Remontu doczeka się także pomnik Stanisława Moniuszki – zostanie oczyszczony i uzupełniony o brakujące elementy – żeliwne słowiki.

Prace ogrodnicze z kolei zakładają wycinkę drzew, krzewów, wykonanie trawnika, nasadzenie drzew, krzewów i traw ozdobnych. Cały skwer zyska też nowe oświetlenie.

Szczególną atrakcją, która powstanie w Ogrodzie Muzyków, będzie muzyczny plac zabaw, wyposażony w takie sprzęty, jak  m.in. Grand Marimba, Congas, Tembos, Tubullar Bells, Harmony, Babel Drums  itp.

Wykonawca całości prac – firma Hosta Group Sp. z o.o. z Grębocina – zajmie się także przekazaniem pozyskanego surowca z wycinki drzew do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz wywiezieniem odpadów z wycinki na wysypisko miejskie.

Zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu, prace potrwają do 21 listopada 2017 r.  tekst pobrany z: http://www.torun.pl/pl/ogrod-muzykow-pieknieje

 

Powiat Złotowski: Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową w m. Jastrów

Podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji

Czas płynie szybko. Jeszcze niedawno budowa sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu mieściła się w sferze marzeń uczniów i nauczycieli tej placówki, a już dziś nabrały one bardzo konkretnych kształtów.

Przed południem w Starostwie Powiatowym w Złotowie podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową” – firmą Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. z Grębocina.

Podpisy na wspomnianym dokumencie, oprócz reprezentanta wymienionej spółki, przy kontrasygnacie skarbnika Grzegorza Piękosia i w obecności dyrektora Ośrodka Macieja Nowickiego, inspektora nadzoru inwestorskiego Jacka Trybuchowicza oraz pracownika starostwa Jana Zamczyka, złożyli starosta Ryszard Goławski i jego zastępca Daniel Sztych.

Przypomnijmy – przy jastrowskim SOSW powstanie sala sportowa z widownią i częścią ed

ukacyjno-terapeutyczną, w której zlokalizowane zostaną cztery pracownie specjalistyczne: fizjoterapii, gier i zabaw ruchowych, integracji sensorycznej oraz ćwiczeń siłowych.

W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdą się również pomieszczenia pomocnicze związane z jego obsługą, m. in. szatnie z natryskami i umywalniami, toalety, pomieszczenia techniczne, w tym magazyn sprzętu sportowego i pomieszczenie dla trenera.

Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Treść pobrana ze strony: http://www.zlotow-powiat.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=9&artykul=679&akcja=artykul

asta24.pl: W Złotowie powstanie dom przedpogrzebowy

Po wielu dyskusjach o konieczności i zasadności budowy domu przedpogrzebowego w Złotowie, inwestycję udało się doprowadzić do etapu realizacji. Wyłoniony został już wykonawca. Budynek ma zostać oddany do użytku za dwa lata.

Cały tekst: https://www.asta24.pl/2017/09/23/zlotowie-powstanie-dom-przedpogrzebowy/

Sąd w Bydgoszczy

Aktualizacja przebiegu prac sądu w Bydgoszczy

Złotowskie: Squash w nowej hali „Dwójki”. Powstanie w mieście nowa szkółka sportowa?

Hala widowiskowo-sportowa Za Rzeką stanie w rogu placu należącego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie. W pobliżu wejścia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Będzie to obiekt o wymiarach 41 na 36 metrów. Kosztować ma ponad 4 mln złotych.

Cały tekst: http://www.zkaszub.info/Artykuly/Kartuzy-Rusza-rozbudowa-sadu-w-Kartuzach-ZDJECIA