Category Archives: Zrealizowane


Żłobek Miejski nr 4 przy ul. Andersa 21 w Toruniu

Budynek II-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Realizacja pełnego zakresu robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych z instalacją fotowoltaiczną z wyposażeniem technologicznym kuchni, windą osobową i dwiema windami towarowymi oraz zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, ogrodzenie, zieleń, mała architektura, plac zabaw).

Powierzchnia  użytkowa: 1 524,99 m2

Kubatura: 7 732,6 m3

Termin realizacji: 11.2018 – 02.2020 r.

Inwestor: Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastrowiu

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie

Trzynastka się zmienia, etap II” w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Krasińskiego 45/47

Remont i przebudowa zieleńca „Ogród Muzyków” pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Aleją 500-lecia w Toruniu

Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową w m. Jastrów

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Złotowie

Budowa Sali Sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie