INŻYNIER BUDOWY

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp.k. poszukuje pracownika na stanowisko: Inżynier budowy

Opis stanowiska:

 • kierowanie budową w oparciu o przepisy prawa budowlanego;
 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót  zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną;
 • organizowanie oraz koordynowanie budowy;
 • kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót;
 • analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy;
 • współpraca z Inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi;
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego: budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń będą dodatkowym atutem;
 • minimum 3-4-letniego doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji Kierownika budowy;
 • umiejętności kosztorysowania;
 • doskonałej umiejętności planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu;
 • samodzielności i dynamiki w działaniu;
 • dyspozycyjności;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • naszym pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie i niezbędne narzędzia pracy;
 • inwestujemy w ludzi, umożliwiając wszystkim pracownikom rozwój, a także wykorzystanie posiadanych kompetencji i doświadczeń;
 • pracę w dynamicznym zespole;
 • proponujemy wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) wraz z numerem referencyjnym umieszczonym w temacie wiadomości na adres:

Hosta Group Sp z o.o. Sp. K.
ul. Kowalewska 20
87-122 Grębocin
info@hostagroup.pl