Nowy urząd w Kowalewie Pomorskim

Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola (kat. IX, XII) w zakresie: rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy budynku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, wykonanie utwardzeń, oświetlenia i zagospodarowania terenu.

Powierzchnia użytkowa: 3818,09 m2

Kubatura: 15544,10 m3

Czas realizacji: 12 miesięcy

Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie