Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową w m. Jastrów