Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 2 w Złotowie

A architect’s workspace with plans