Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 12

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 12

Realizacja w ramach podwykonawstwa, stanu surowego budynku z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, pokryciem dachu, wykonaniem elewacji budynku, podłoży i posadzek, instalacji wewnętrznych wod-kan, co, wentylacji, klimatyzacji wraz z przyłączami wod-kan, siecią ciepłowniczą, elektryczną.

Powierzchnia  użytkowa: 1716,07m2

Kubatura: 11527,72 m3

Termin realizacji: 09.2016 – 07.2019 r.

Inwestor: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2